Събития :

 

*Участие в17-ти Научен конгрес-Бургас2017г.

1.Изискване към авторите на постери и орални презентации.

2.Писмо относно провеждане на 17-ти Научен конгрес-Бургас2017г.

3.Условия за участие в 1 7 -ия Научен конгрес на БЗС – 15 -17 юни 201 7 г., гр. Бургас.

4. Указание за унифицирано изписване на афилиацията на резюметата.