Органи на РК на БЗС:

                        Управителен съвет
д-р Димитрина Христова  - председател
д-р Таня Чифчиева - заместник председател
д-р Рая Пенева - секретар
д-р Татяна Владева
д-р Мери Стефанова

                       Контролна комисия
д-р Катя Станева - председател
д-р Емил Михайлов
д-р Стефан Пиличев

                       Комисия професионална етика
д-р Марияна Дучева - председател
д-р Атанаска Димитрова
д-р Галина Войчева
д-р Румяна Славова
д-р Здравка Крачева