БЪЛГАРСКИ   ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
       РАЙОННА КОЛЕГИЯ - ЯМБОЛ


Адрес: ул.Паисий № 3 ,

тел. № 0888112161 ,

bzsyambol@abv.bg

Членове на РК на БЗС-гр.Ямбол

РЕГИСТЪР РК 2015г

1. Александър Иванов Йорданов

2. Ангел Йорданов Иванов

3. Андрей Михайлов Михов

4. Антоанета Вълкова Драгнева - Костадинова

5. Антон Ников Андонов

6. Антонина Панайотова Бъчварова - Станева

7. Антонина Жекова Бъчварова

8. Атанас Тодоров Атанасов

9. Атанаска Йорданова Димитрова

10. Борис Георгиев Аладжов

11. Валя Ванева Димитрова

12. Веселин Кирилов Кръстанов

13. Веселина Кирилова Андреева

14. Веселина Костадинова Стефаниева

15. Веселина Николаева Михова

16. Вилиана Димитрова Димитрова

1 7. Виолета Стоянова Алексиева

18. Вярка Илиева Черкезова

19. Галина Станчева Георгиева

20. Галина Василева Войчева

21. Ганка Динева Андонова

22. Гинка Димитрова Господинова

23. Диана Димитрова Данакова - Александрова

24. Даниел Ганчев Колев

25. Димитрина Тодорова Христова

26. Димитър Дончев Иванов

2 7. Димитър Венелинов Божилов

28. Димитър Янев Панайотов

29. Диньо Кръстев Стоянов

30. Донка Илиева Стоева

31. Дочка Василева Джендова

32. Емил Найденов Михайлов

33. Живко Тодоров Станев

34. Жулиета Стоянова Симеонова

35. Здравка Димитрова Крачева

36. Златка Иванова Димитрова

37. Ивайло Любомиров Робев

38. Иван Георгиев Свинаров

39. Иванка Василева Василева

40. Илко Христов Карабелов

41. Ирина Йорданова Личева

42. Йонка Генчева Дойнова

43. Калоян Лечков Железчев

44. Катя Стоянова Добрева

4 5 . Катя Христова Петкова

4 6 . Катя Динева Станева

4 7 . Кирилка Георгиева Гайдарова - Джаухар

4 8 . Костадин Георгиев Йотов

49 . Красимира Янакиева Брезелиева

5 0 . Красимира Димова Трудолюбова

5 1 . Кристина Стефанова Кръстева

5 2 . Магдалена Георгиева Шаламанова

5 3 . Маргарита Илкова Карабелова

5 4 . Мариана Дучева Пастармаджиева

5 5 . Мариела Колева Димитрова

5 6 . Мария Стойкова Боянова

5 7 . Мария Иванова Бързева- Ал Самра

5 8 . Мария Чанева Кръстанова

59 . Мариана Динева Колева

6 0 . Мери СтефановаПетрова

6 1 . Милена Божидарова Пиличева

6 2 . Мило Иванов Каменов

6 3 . Минка Янкова Димитрова

6 4 . Михаил Иванов Томов

6 5 . Михаил Юлиянов Папашимов

6 6 . Надка Койчева Дончева

6 7 . Недка Атанасова Банчева

6 8 . Недялка Стоянова Политова

69 . Нина Стоянова Стоянова

7 0 . Нина Каменова Андонова - Георгиева

7 1 . Пенка Христова Димитрова

7 2 . Пенка Енчева Тонева

7 3 . Пенчо Жеков Пенчев

7 4 . Радостин Хайсам Ал Самра

7 5 . Рая Петрова Пенева

7 6 . Румяна Александрова Славова

7 7 . Румяна Христова Йотова

7 8 . Светла Минкова Бояджиева - Цокова

79 . Светла Иванова Сивова

8 0 . Светослав Иванов Тричков

8 1 . Симона Стефанова Енева

8 2 . Стефан Вълчев Пиличев

8 3 . Стефка Любомирова Шекерджиева

8 4 . Стоян Йовчев Стоянов

8 5 . Стоянка Христова Лазарова

8 6 . Събка Данева Стоева

8 7 . Таня Стефанова Чифчиева

8 8 . Татяна Антонова Владева

89 . Татяна Петрова Стоянова

9 0 . Татяна Стоянова Маркова

91. Татяна Динева Кирова

92 . Триада Георгиева Изидорова

9 3 . Хараламби Маринов Илиев

9 4 . Христина Георгиева Петева

9 5 . Христо Атанасов Желев

9 6 . Христо Иванов Митев

9 7 . Христо Костадинов Костадинов

9 8 . Цанка Иванова Ялъмова

99 . Ценка Петкова Кънева

1 00 . Юлия Добрева Чакърова

10 1 . Юлиян Михайлов Папашимов

1 02 . Юлияна Йорданова Робева

10 3 . Янка Иванова Николова

 

БЪЛГАРСКИ   ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
       РАЙОННА КОЛЕГИЯ - ЯМБОЛ


Адрес: ул.Паисий № 3 ,

тел. № 0888112161 ,

bzsyambol@abv.bg